Καλαθοπλεκτική Tab 8

Καλαθοπλεκτική Tab 8 (5)

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:51

Tab 8 - 5

Written by

8_5 Φωτο5 Προσθετα

Λεζαντα5:Κάποια καλάθια έχουν πρόσθετα στοιχεία όπως, χέρια (χειρόβεργες) ή καπάκι

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:50

Tab 8 - 4

Written by

8_4  Φωτο4  Χειλιασμα

Λεζαντα4: Τελευταίο γίνετα το χείλιασμα

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:50

Tab 8 - 3

Written by

8_3 Φωτο3  Σωμα

Λεζαντα3: Συνεχίζεται η κατασκευή του καλαθιού με τον πλοκό (σώμα) του καλαθιού,

Όλες οι βέργες γυρίζουν και ανεβαίνει ο πλοκός (ξωγύρι) με τρεις καλαμόζειρες που πλέκονται μία μέσα, μία έξω. Στα κοφίνια γίνεται ενίσχυση μετά από δέκα διαπλοκές με λυγαριά (το ζωνάρι) και ύστερα με δεκαπέντε (το καλάμι). Τελειώνοντας ο πλοκός μπαίνει το χέρι που ντύνεται με τις χειρόβεργες και το αχείλι που γίνεται σαν κοτσίδα.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:49

Tab 8 - 2

Written by

8_2 Φωτο2  Πλέξη πατωση

Λεζαντα2:Κάποιες φορές ενισχύονται με πρόσθετες βέργες, δύο συν δύο για τα καλάθια, τέσσερις συν τέσσερις για τα κοφίνια.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:49

Tab 8 - 1

Written by

8_1 Φωτο1  Πατωση

Λεζαντα1: Η πλέξη αρχίζει με τον πάτο (πάτωση).

Ο σταυρός της πάτωσης γίνεται με τέσσερις χονδρές και μακριές βέργες τρυπημένες στη μέση με το τρισέτο και άλλες τέσσερις που πλέκονται εναλλάξ και δένονται με λεπτές βεργίτσες. Γύρω από το σταυρό πλέκεται ο πάτος με βέργες που γυρίζονται όρθιες οι αρχικές και από τις δύο πλευρές ώστε να διπλασιάζονται σε δεκατέσσερα, δεκαέξι, είκοσι στημόνια.