Καλαθοπλεκτική Tab 6

Καλαθοπλεκτική Tab 6 (5)

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:35

Tab 6 - 5

Written by

6_5  Φωτο5 Σκίσιμο καλαμιού

Λεζαντα5. Τα καλάμια σκίζονται σε λουρίδες που λέγονται καλαμόζειρες. Το κάθε καλάμι σκίζεται πρώτα στα δύο μετά στα τέσσερις, μετά οκτώ. Κόβονται οι άκρες (σιόπυργα) και πλέκονται ξερά. Ο Καλαθοπλέκτης ρίχνει λίγο νερό πριν το πλέξιμο.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:33

Tab 6 -4

Written by

6_4 Φωτο4 Κόψιμο – Συλλογή (Αρχείο οικογένειας Λουδοβίκου Σιγάλα)

Λεζαντα4.  Το καλάμι καθαρίζεται  από τα φύλλα του και μετά μεταφέρεται σε δεμάτια για να στεγνώσει και να δουλευτεί τον επόμενο χρόνο αφού έχει ξεραθεί.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:30

Tab 6 - 3

Written by

6_3 Φωτο3 Κόψιμο – Συλλογή (Αρχείο οικογένειας Λουδοβίκου Σιγάλα)

Λεζαντα3  Φυτρώνει ελεύθερα σε λαγκαδιές όπως στη Βωλάξ, στον Άγιο Ρωμανό, στο Βουρνά.

Από όπου και συλλέγεται.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:27

Tab 6 - 2

Written by

6 _ 2 Φωτο2 Κόψιμο – Συλλογή (Αρχείο οικογένειας Λουδοβίκου Σιγάλα)

Λεζαντα2: Το καλάμι κόβεται Οκτώβριο έως Νοέμβριο σε καλοφέγγι σε τοποθεσίες με νερά όπως το Λιβάδι, Κώμης.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 23:25

Tab 6 - 1

Written by

6_1 Φωτο1 Γενικό καλάμι

Λεζαντα1: Το καλάμι είναι πολυετές φυτό. Οι βλαστοί του είναι όρθιοι, με πολλά φύλλα, ξυλώδεις που φτάνουν σε ύψος και τα 8 μέτρα και αναπτύσσονται με πολλά υπόγεια ριζώματα. Εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό βρίσκεται κατά μήκος των ακτών, ποταμών, υδροβιότοπων και γενικά αρέσκεται σε υγρά εδάφη. Μπορεί όμως να υπάρξει και σε άνυδρα, ξηρά και χαλικώδη εδάφη.