Καλαθοπλεκτική Tab 2

Καλαθοπλεκτική Tab 2 (6)

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 22:43

Tab 2-6

Written by

2_6: Τις τελευταίες δεκαετίες το επάγγελμα φθίνει. Ο ανταγωνισμός από τα εἰσαγόμενα βιομηχανοποιημένα προϊόντα καλαθοποιίας, η ανυπαρξία νέων τεχνιτών και η γήρανση – θάνατός των παλιών είναι οι βασικές αιτίες. Παρ'ολα αυτά η τέχνη στη Βωλάξ δεν έχει σβήσεις διότι η τουριστική αγορά έδωσε προσωρινά διέξοδο στους βωλαξιανούς καλαθοπλέκτες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει απομείνει μόνο ένας.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 22:42

Tab 2-5

Written by

2_5: Η σάλα του σπιτιού, το κατωϊ ή άλλοι βοηθητικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε εργαστήριο του καλαθά.  Κατώγια και ανώγια είναι γεμάτα από πρώτες ύλες και έτοιμα προϊοντα που περιμένουν κρεμασμένα ή αραδιάσμενα στο πάτωμα.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 22:41

Tab 2-4

Written by

2_4: … οι κάτοικοι είναι καθολικοί και ασχολούνται με την κατασκεύη πανεριών”.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 08:26

Tab 2 - 3

Written by

2_3: Ο Μ. Ζαλώνης στο βιβλίο του “Ταξίδι στην Τήνο”γράφει: “Από το Σικαλάδο και σε ένα τέταρτο της ώρας φτάνουμε στο Βωλάξ. Χωριό χτισμένο μέσα στα βράχια ανάμεσα σε ένα τοπίο που δεν προσφέρεται για καλλιέργεια…

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 08:26

Tab 2 - 2

Written by

2_2: Ο  Μαρκος Ζαλώνης αναφέρει την Βωλάξ και την ενασχόληση των κατοίκων με την καλαθοπλεκτική στο βιβλίο του “Ταξίδι στην Τήνο” το 1809.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 08:25

Tab 2 - 1

Written by

2_1: Στην Τήνο τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα, η καλαθοπλεκτική έχει κιόλας αναπτυχθεί. Η μεγαλύτερη εστία δημιουργίας καλαθιών στην Τήνο ήταν στη Βωλάξ όπου υπήρχαν και οργανωμένα εργαστήρια παραγωγής καλαθιών. Άλλα χωριά που κατασκευάζονταν καλάθια ήταν: τα Δυο Χωριά, ο Κουμάρος, ο Σκαλάδος και το Αγάπη.